Missie

TAG – Transnational Awareness Group

- your partner in taking on war business -

Missie en werkwijze van TAG

TAG is een internationaal inspectie-orgaan dat bedrijven controleert op hun aandeel in oorlogsindustrie.

Oorlogshandel kent geen grenzen, TAG ook niet. Haar netwerk van professionele inspecteurs is flexibel inzetbaar, mobiel en grensoverschrijdend. Verschillende Tag Action Teams ondersteunen de inspecteurs bij het labellen van de betrokken bedrijven.

TAG staat voor:

  • Data-mining over betrokkenheid van het betreffende bedrijf bij oorlogshandel

  • Publiek maken van aanklachtendossier

  • Aanklachten van deze betrokkenheid bij oorlogshandel ter plaatse vaststellen

  • [indien negatieve score op inspectiecriteria:] Het toekennen van een oorlogslabel aan het betreffende bedrijf ; deze fysieke interventie fotograferen

  • Het interventieverslag rapporteren aan de internationale gemeenschap, via www.tagwar.eu