Over TAG

TAG staat voor Transnational Awareness Group.

Wat is het doel van dit initiatief?

Bedrijven wereldwijd dragen bij tot de gewelddadige escalatie van conflicten, onder meer door het leveren van wapens en de betrokkenheid bij de handel in conflictgrondstoffen.

Overheden verzuimen deze handel aan banden te leggen of zijn er zelf rechtstreeks bij betrokken.

TAG vult deze lacune op het vlak van controle van oorlogshandel in. De inspecteurs treden op, daar waar overheden te kort schieten. Ze geven de voorzet en de nodige instrumenten aan politieke spelers om oorlogshandel aan banden te leggen.