DELCREDERE (B) – verzekeringen en kredieten voor wapenexport

DELCREDERE (B) – verzekeringen en kredieten voor wapenexport

Delcredere is een export krediet agentschap. Export krediet agentschappen zijn (semi)-publieke instellingen die worden opgericht door overheden om export naar risicovolle landen en onstabiele regio’s te ondersteunen. Deze agentschappen bieden verzekeringen, waarborgen en leningen voor handelstransacties met die landen. Het aandeel van militaire transacties is aanzienlijk, en gehuld in een sfeer van geheimhouding. Van alle exportkredieten die worden onderschreven door Europese overheden, is 20 tot 30 procent militair van aard. Het gaat om de uitvoer van een breed gamma aan wapens, ordehandhavingsmateriaal, gevechtsvliegtuigen en -vaartuigen en electronisch militair materiaal.

Ook de Belgische kredietexportverzekeraar Delcredere verzekert en financiert wapenhandel.

Tussen 2005 en 2007 verzekerde Delcredere 107 wapenexporten vanuit België, ter waarde van 431,55 miljoen Euro.

De wapens gingen onder meer naar Indië en Pakistan, twee landen die op voet van oorlog met elkaar leven en naar Israël, dat op systematische manier het internationaal recht schendt. Maar de opmerkelijkste en grootste klant is Saoedi-Arabië. De waarde van de verzekerde export naar dit land staat in voor de helft van het totaal van deze verzekeringen.

Reacties van Delcredere

De instelling werd hierop al herhaaldelijk aangesproken. Het gebrek aan transparantie en het ontbreken van ethische voorwaarden leidden tot herhaaldelijke interpellaties en wetsvoorstellen. Delcredere toont echter weinig bereidheid om haar steun aan wapenhandel te stoppen of duurzaamheidscriteria in te voeren.

Adres: Rue Montoyer straat 3, 1000 Brussel, België.

www.delcredere.be

Map powered by MapPress

Share This Post